Δημοσίευση από τον Παλμό του Κασιώτη, το επίσημο δημοσιογραφικό όργανο του Συλλόγου των Εν Ελλάδι Κασίων.