Παρέμβαση Μίκας Ιατρίδη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες της Τράπεζας Δωδεκανήσου.


Η παρέμβαση από το βήμα της Βουλής, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες της Τράπεζας Δωδεκανήσου καθώς και για την αύξηση του κοινωνικού μερίσματος.

VIDEO Ολομέλεια της Βουλής 


Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων" (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις».