Πρόταση Μίκας Ιατρίδη για χαμηλότερες ελάχιστες τιμές πρώτης προσφοράς στις δημοπρασίες για τη χρήση παραλιών και αιγιαλού. Επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
Επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών, είχε η Μίκα Ιατρίδη σχετικά με την επικείμενη υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης για την διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α'285), όπως ισχύει.

Στην επικοινωνία της, η βουλευτής Δωδεκανήσου μετέφερε τη θέση των επιχειρηματιών του τουρισμού για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη υπογραφή της απόφασης, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για την τουριστική περίοδο.

Περαιτέρω, η Μίκα Ιατρίδη πρότεινε να ληφθούν στην Υπουργική Απόφαση και τα νέα οικονομικά δεδομένα που έχουν προκύψει από την υγειονομική κρίση, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη προσαρμογή στις ελάχιστες τιμές πρώτης προσφοράς για τις δημοπρασίες για τη χρήση παραλιών και αιγιαλού.

Το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε τη Βουλευτή Δωδεκανήσου ότι η υπογραφή της απόφασης βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας, με δεδομένο ότι η Κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου, όπως έχει κάνει όλη αυτή την περίοδο, μελετά τις καλύτερες δυνατές λύσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορωνοϊού, με την παράλληλη στήριξη της επιχειρηματικότητας.