Λύση, μέσω της παράτασης, για τις επιταγές των εποχικών τουριστικών επιχειρήσεων που λήγουν, πρότεινε η Μίκα Ιατρίδη από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών.

Το κρίσιμο ζήτημα των επιταγών και για τις εποχικές τουριστικές επιχειρήσεις των οποίων ο ΚΑΔ δεν έχει ενταχθεί στα μέτρα προστασίας, που έγκαιρα έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση, αλλά και την επιπλέον παράταση και για τις επιχειρήσεις των οποίων ο ΚΑΔ είχε ενταχθεί, έθεσε στην επικοινωνία της με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών η Μίκα Ιατρίδη.

Η βουλευτής Δωδεκανήσου εστίασε στα εξής σημεία:

Οι εποχικές τουριστικές επιχειρήσεις έχουν ήδη πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, γιατί θα έπρεπε να είχαν ανοίξει ήδη από το Μάρτιο, ενώ και στην περίπτωση που ανοίξουν θα αντιμετωπίσουν εξαιρετικά περιορισμένη κίνηση και, κατά συνέπεια, εξαιρετικά μειωμένο τζίρο.

Για αυτούς τους λόγους, και με δεδομένο ότι το 97% του ΑΕΠ της περιοχής βασίζεται στον Τουρισμό, ότι η τουριστική περίοδος θα είναι πολύ περιορισμένη και ότι στο πλαίσιο της νησιωτικότητας θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη ενίσχυση για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, η Μίκα Ιατρίδη πρότεινε, μεταξύ άλλων:

Πρώτον, θα πρέπει οι εποχικές τουριστικές επιχειρήσεις  να μπορούν να προσδιοριστούν με βάση την έδρα τους σε τουριστική περιοχή, όπως αυτή έχει καθοριστεί από τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα, ή, εναλλακτικά, με στοιχεία από την «Εργάνη» και τον «ΕΦΚΑ» που δείχνουν την εποχικότητα των επιχειρήσεων αυτών βάση προσλήψεων και απολύσεων και όχι με βάση τους ΚΑΔ.

Δεύτερον, ειδικά για τις νησιωτικές επιχειρήσεις η χρονική παράταση για τις μεταχρονολογημένες επιταγές να υπερβεί τους έξι μήνες και να φτάσει στο 2021, ώστε αυτές οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να επιβιώσουν. Στο πλαίσιο αυτό, να μελετηθεί και η δυνατότητα οι τράπεζες να παρέχουν χρηματοδότηση τόσο στον εκδότη, όσο και τον κομιστή μιας ακάλυπτης επιταγής με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στην παρέμβαση της, τέλος, η Μίκα Ιατρίδη σημειώνει ότι πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το ΕΣΠΑ, αλλά και η Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία έχει άμεσα ενεργοποιηθεί από την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.