Την ένταξη των Αμειβομένων Οδηγών Ταξί Ρόδου στο καθεστώς των εποχικών επαγγελμάτων και την αλλαγή στο ζήτημα των ενσήμων τους, ζήτησε η Μίκα Ιατρίδη, ύστερα από συνάντηση της με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Σωματείου τους.Αθήνα, 13 Ιουνίου 2020

Το ζήτημα της ένταξης των Αμειβόμενων Οδηγών Ταξί Ρόδου, στο καθεστώς των εποχικών επαγγελμάτων, με εφαρμογή και σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων νησιωτικών περιοχών, έφερε στη Βουλή η Μίκα Ιατρίδη, ύστερα από τη συνάντηση της με τον Πρόεδρο του Σωματείου τους, κ. Παναγιώτη Κοντό, το Γενικό Γραμματέα, κ. Κωνσταντίνο Τσουρδιού και μέλη του Δ.Σ.

Η βουλευτής Δωδεκανήσου, κατέθεσε την επιστολή του Σωματείου Αμειβομένων Οδηγών Ταξί Ρόδου, ως αναφορά, στην οποία τίθενται ζητήματα που αφορούν τον κλάδο τους και προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις.

Στις δράσεις αυτές, εκτός από την ένταξη στα εποχικά επαγγέλματα, περιλαμβάνεται και πρόταση για αλλαγή των απαιτούμενων αριθμών ενσήμων για την ένταξη στο επίδομα ανεργίας και ενίσχυση του κλάδου με τα αντίστοιχα επιδόματα που λαμβάνουν οι εποχικά εργαζόμενοι στον μεταφορικό τομέα με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.