Την ενίσχυση και στήριξη και των ημερόπλοιων, συζήτησε η Μίκα Ιατρίδη με τον Υπουργό Ναυτιλίας, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, ύστερα από τη συνάντηση της με εκπροσώπους του κλάδου στη Ρόδο.Την ενίσχυση και στήριξη και των ημερόπλοιων, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και της συνακόλουθης κατακόρυφης πτώσης της τουριστικής κίνησης, συζήτησε η Μίκα Ιατρίδη με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη.

Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είχε παρέμβει για την ενίσχυση της ακτοπλοΐας και των πληρωμάτων της και την εξασφάλιση της σύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην επικοινωνία της με τον Υπουργό, η βουλευτής Δωδεκανήσου έθεσε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα ημερόπλοια, όπως αυτά συζητήθηκαν στη συνάντηση της με τους εκπροσώπους τους στο γραφείο της στη Ρόδο και τα οποία αφορούν μέτρα για την ενίσχυση του κλάδου και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας για τα πληρώματα.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας, κ. Πλακιωτάκης ενημέρωσε τη Μίκα Ιατρίδη ότι η Κυβέρνηση, μελετά τρόπους για την ενίσχυση του συγκεκριμένου επαγγελματικού κλάδου, του οποίου η συμβολή στον τουρισμό και, γενικότερα στην τοπική οικονομία, είναι εξαιρετικά σημαντική.

Περαιτέρω, συζητήθηκε και το νομοσχέδιο για τη νησιωτική πολιτική που θα κατατεθεί στη Βουλή και το οποίο θα αποτελέσει μια νέα προσέγγιση καθώς οι αποσπασματικές παρεμβάσεις του παρελθόντος θα δώσουν τη θέση τους σε μία ολιστική προσέγγιση σε θέματα νησιωτικής και θαλάσσιας οικονομίας, θα καλύπτεται το σύνολο του νησιωτικού χώρου, ενώ θα υπάρχει  διασφάλιση της διακριτής αντιμετώπισης των μικρών και πολύ μικρών νησιών.