Μίκα Ιατρίδη: «Η Κυβέρνηση σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση του συστήματος Υγείας».


Ρόδος, 17 Νοεμβρίου 2020


«Από την πρώτη στιγμή, η Κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την ενίσχυση του συστήματος Υγείας», ανέφερε η Μίκα Ιατρίδη με αφορμή την κατάθεση τροπολογίας του αρμόδιου Υπουργείου για την περαιτέρω ενίσχυση των νοσοκομείων και των δομών υγείας με επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό.

Η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο συζητείται στην ολομέλεια της Βουλής και προστίθεται σε σειρά μέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης.

Περαιτέρω, στην ίδια τροπολογία, προβλέπεται ότι οι συμβάσεις απασχόλησης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού επικουρικού προσωπικού των φορέων της παρ. 2, του άρθρου 17 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με  το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, καθώς και των φορέων του άρθρου 10 της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, οι οποίες εγκρίθηκαν μέχρι και την 30/9/2020 και έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν έως και την 31/12/2020 είναι έγκυρες και οι αμοιβές τους καταβάλλονται κανονικά στους δικαιούχους.

«Σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον αρμόδιο Υφυπουργό, κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, εργαζόμαστε για τη καλύτερη δυνατή στελέχωση των δομών με το απαραίτητο προσωπικό, σταθερά προσανατολισμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος υγείας», σημείωσε η βουλευτής Δωδεκανήσου και Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ., Μίκα Ιατρίδη.