Σχέδιο τροπολογίας για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους εποχικούς υπαλλήλους σε καταστήματα αφορολόγητων ειδών, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων και επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, από τη Μίκα Ιατρίδη.


Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021


Το δικαίωμα να λάβουν επιδότηση ανεργίας όλοι οι εργαζόμενοι των καταστημάτων αφορολόγητων ειδών, όπως και των λοιπών επιχειρήσεων, οι οποίες συνδέονται ως προς τη λειτουργία τους με τον κλάδο του τουρισμού και απέκτησαν από τον Μάρτιο 2020 χαρακτηριστικά εποχικής λειτουργίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των απασχολούμενων εργαζομένων του προσωπικού για το έτος 2020, ζήτησε η Μίκα Ιατρίδη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα από συνεργασία που είχε με το Εργατικό Κέντρο Ρόδου και τον Πρόεδρο του, Παναγιώτη Εγγλέζο.

Η βουλευτής Δωδεκανήσου σε επικοινωνία της με τον Υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη και τη Γενική Γραμματέα Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, επισήμανε ότι λόγω της κατακόρυφης πτώσης της τουριστικής κίνησης, οι επιχειρήσεις λειτούργησαν, αναπόφευκτα, με προσωπικό πολύ κάτω από το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητας τους.

Η εξέλιξη αυτή είχε το αποτέλεσμα πολλοί εποχικοί υπάλληλοι, οι οποίοι δουλεύουν στα καταστήματα αφορολόγητων ειδών, στα τουριστικά γραφεία, στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, να μην δικαιούνται το  επίδομα ανεργίας με βάση το αρ.4 του Ν.1545/1985. Περαιτέρω, η Μίκα Ιατρίδη έθεσε ξανά στον Υπουργό Εργασίας και το ζήτημα της εποχικότητας των αμειβόμενων οδηγών ταξί, στις τουριστικές περιοχές, όπως είναι τα Δωδεκάνησα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. προώθησε σχέδιο τροπολογίας του Εργατικού Κέντρου Ρόδου και της ΓΣΕΕ στο Υπουργείο, με το οποίο προτείνεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μέχρι και την εξάλειψη των συνεπειών της πανδημίας και την αποκατάσταση της τουριστικής κίνησης είτε να προστεθεί 9η παράγραφος στο άρθρο 4 του Ν.1545/1985, είτε να προστεθεί δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Ν.1545/1985 (όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 17 του Ν.4722/2020). 

Παρατίθενται, παρακάτω, οι αλλαγές που προτείνονται:

Η 9η παράγραφος στο άρθρο 4 του Ν.1545/1985, να προβλέπει ότι 

«9. Κατ` εξαίρεση, όλοι οι εργαζόμενοι των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών, όπως και των λοιπών επιχειρήσεων, οι οποίες συνδέονται ως προς τη λειτουργία τους με τον κλάδο του τουρισμού και απέκτησαν από τον Μάρτιο 2020 χαρακτηριστικά εποχικής λειτουργίας λόγω των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού και περιορισμού της διάδοσής του, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες ημέρες εργασίας της παρ.2 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, δικαιούνται να λάβουν επιδότηση ανεργίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των απασχολούμενων εργαζομένων του προσωπικού για το έτος 2020 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος». 

Το δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Ν.1545/1985 (όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 17 του Ν.4722/2020) να έχει το κάτωθι περιεχόμενο: 

«Προστίθεται εδάφιο β στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν.1545/1985, ως εξής: Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου για το έτος 2020, ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρασχέθηκε σε επιχειρήσεις που πληρούσαν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του Ν.1545/1985 κατά το ημερολογιακό έτος 2019».