Την ενίσχυση των γυμναστηρίων και των παιδότοπων ζήτησε η Μίκα Ιατρίδη από τους αρμόδιους Υπουργούς

 
Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

Το θέμα των πρόσθετων μέτρων στήριξης των γυμναστηρίων και των παιδότοπων που έχουν υποστεί πίεση λόγω της πανδημίας έθεσε η Βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ κ. Μίκα Ιατρίδη σε επικοινωνία της με τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας. Η βουλευτής Δωδεκανήσου απέστειλε επιστολή στην οποία αναφέρει ότι οι δυο αυτοί τομείς έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία και ως εκ τούτου χρειάζονται επιπλέον μέτρα στήριξης, ενώ μετέφερε και την αγωνία των Δωδεκανήσιων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους κλάδους.  

Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την πρόθεση της Κυβέρνησης για ενίσχυση των γυμναστηρίων και των παιδότοπων μέσω του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027, η  Μίκα Ιατρίδη προτείνει να διερευνηθούν και οι δυνατότητες για επιπλέον ενίσχυση των συγκεκριμένων κλάδων, με μέτρα όπως η ένταξη των γυμναστηρίων και παιδότοπων σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, η συνέχιση της επιδότησης ενοικίου για έξι μήνες, η μείωση και επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους και ιδιοκτήτες, η ένταξη σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης με voucher ανάλογα με αυτά των κατασκηνώσεων και των ΚΔΑΠ, η μέριμνα για το ζήτημα των συνδρομών που έχουν ήδη καταβληθεί και το ξεχωριστό πρόγραμμα επιδότησης για αγορά μηχανημάτων καθαρισμού του αέρα.