Να στηριχθούν οικονομικά και τα τουριστικά λεωφορεία που δεν είναι εφοδιασμένα με το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα, ζήτησε στη Βουλή η Μίκα Ιατρίδη.

 

Ρόδος, 16 Απριλίου 2021

Να δοθεί παράταση για την έκδοση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος για τα τουριστικά λεωφορεία, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτά στα μέτρα στήριξης που έχουν προβλεφθεί και ισχύουν για τις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, ζήτησε με αναφορά της από τους αρμόδιους Υπουργούς στη Βουλή η Μίκα Ιατρίδη.

Η βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει ότι τα μέτρα στήριξης που προβλέπονται στην ΚΥΑ (5534/2021) ενισχύουν σημαντικά τον συγκεκριμένο κλάδο. Ωστόσο, το κριτήριο που έχει τεθεί να είναι τα τουριστικά λεωφορεία εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα, προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση, αποκλείει πολλά από αυτά.

Στο πλαίσιο αυτό, η αναπληρώτρια Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. κατέθεσε στην αναφορά της προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού την επιστολή του Παν-Δωδεκανησιακού Σωματείου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων με την οποία ζητείται να δοθεί εύλογη παράταση, ώστε οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες έκδοσης του σήματος για να μπορέσουν να λάβουν και αυτοί την οικονομική ενίσχυση.