Εισηγήτρια σε δυο νομοσχέδια του Υπουργείου Οικονομικών η Μίκα Ιατρίδη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης.
 Δύο πολύ σημαντικά νομοσχέδια του Υπουργείου Οικονομικών εισηγήθηκε η Μίκα Ιατρίδη στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, τη Δευτέρα 5 Ιουλίου και στην Ολομέλεια της Βουλής, την Τρίτη 6 Ιουλίου.

Τα νομοσχέδια είχαν ως αντικείμενο τις απαραίτητες τροποποιήσεις των αρχικών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) και το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕξ), με στόχο την ενίσχυση του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στις ομιλίες της, η Βουλευτής Δωδεκανήσου και Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, αφού αναφέρθηκε και στο ιστορικό πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, σημείωσε ότι μια από τις βασικές τροποποιήσεις που προωθούνται είναι η εισαγωγή, στο πλαίσιο του ΕΜΣ, του κοινού μηχανισμού ασφαλείας (common backstop) για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕξ), δηλαδή η παροχή μιας πιστωτικής γραμμής προς το ΕΤΕξ, σε περίπτωση που οι πόροι του Ταμείου δεν επαρκούν, για τη στήριξη πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία τελούν σε καθεστώς εξυγίανσης.

Με τον τρόπο αυτό, σημείωσε η Μίκα Ιατρίδη ενισχύεται σημαντικά η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θωρακίζονται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια ενδεχόμενη κρίση και, κατά συνέπεια, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς.