Μίκα Ιατρίδη: «Υλοποιείται η πρόταση μου για επιπλέον κίνητρα στους ιατρούς αναισθησιολόγους για την ενίσχυση του συστήματος Υγείας».

 

Υλοποιήθηκε η πρόταση της Μίκας Ιατρίδη προς το Υπουργείο Υγείας για την παροχή επιπλέον οικονομικών κινήτρων στους αναισθησιολόγους, για την ενίσχυση του συστήματος Υγείας και των δομών των νησιών μας.

Το ζήτημα των οικονομικών κινήτρων για τους γιατρούς το είχε θέσει η Βουλευτής Δωδεκανήσου, ήδη από το Σεπτέμβριο του 2019 σε συναντήσεις της τόσο με τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη και το Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Γιάννη Κωτσιόπουλο, ενώ είχε αναφερθεί και σε ομιλίες της στη Βουλή στην Επιτροπή Περιφερειών και την Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών, καθώς και στην πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στη Ρόδο.

Ως εκ τούτου, στην τροπολογία 969-79 που κατατέθηκε στη Βουλή, στο άρθρο 5 προβλέπεται ότι «στους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας αναισθησιολογίας που μετακινούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α’ 176) σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠε), λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και εξαντλούν το χρονικό διάστημα μετακίνησης, χορηγείται για κάθε ημέρα απασχόλησής τους, ως πρόσθετη αποζημίωση, ποσό ίσο με ένα (1) επιπλέον ημερομίσθιο, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους».

Περαιτέρω, στο άρθρο 8 της ίδιας τροπολογίας προβλέπεται ότι «στους ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας που διορίζονται σε θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ, ανεξαρτήτως βαθμού, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ. Το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται και στους υπηρετούντες ιατρούς κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας αναισθησιολογίας, αντί της ήδη χορηγούμενης προσαύξησης του άρθρου 3 του π.δ. 131/1987 (Α’ 73)». Επιπλέον, «στους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του κάθε έτους ειδίκευσης στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας».

Με την κατάθεση της τροπολογίας, η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. σημείωσε τα εξής:

«Ευχαριστώ την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που εισακούει τις προτάσεις μας και λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα στήριξης για την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος Υγείας.

Το ζήτημα των αναισθησιολόγων είναι σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων μας και με τα κίνητρα που δίνονται γίνεται ένα ακόμα βήμα για ένα σύστημα Υγείας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών».