734.020,81€ και 37.150,04€ στους Δήμους Νισύρου και Χάλκης για τις μονάδες αφαλάτωσης τους. Συνεργασία Μίκας Ιατρίδη με Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.


 

Ρόδος, 25 Νοεμβρίου 2021

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των Δήμων Νισύρου και Χάλκης με 734.020,81€ και 37.150,04€ αντίστοιχα, προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα βελτίωσης των υποδομών ύδρευσης των νησιών.

Ειδικότερα, με αποφάσεις του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το ποσό που αφορά στο Δήμο Νισύρου προορίζεται για την προμήθεια και εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600m3/d, την αναβάθμιση της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των μ/α (υφιστάμενων και νέας) και την κατασκευή νέου συνοδού έργου απόρριψης άλμης των αφαλατώσεων.

Το ποσό που αφορά στο Δήμο Χάλκης προορίζεται για την προμήθεια μεμβρανών για την μονάδα αφαλάτωσης του νησιού, η οποία βρίσκεται σε στάδιο διεκπεραίωσης.

Με την εξέλιξη αυτή, η Μίκα Ιατρίδη σημείωσε τα εξής:

«Όπως πάντα, υπάρχει συνεχής και αποτελεσματική συνεργασία με το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ευχαριστώ τον Υπουργό, Γιάννη Πλακιωτάκη και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, Μανώλη Κουτουλάκη, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στα νησιά μας. Με τις συγκεκριμένες πιστώσεις αναμένεται να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι υποδομές ύδρευσης της Νισύρου και της Χάλκης, κάτι που είναι απαραίτητο για τη συνεχή ανάπτυξη των ακριτικών νησιών μας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων τους».