Πρόταση Μίκας Ιατρίδη, ώστε όσες ιδιοκτησίες βρίσκονται μέσα σε υπό ολοκλήρωση πολεοδομικά σχέδια να φορολογούνται ως αγροτεμάχια, μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων.


 Πρόταση Μίκας Ιατρίδη, ώστε όσες ιδιοκτησίες βρίσκονται μέσα σε υπό ολοκλήρωση πολεοδομικά σχέδια να φορολογούνται ως αγροτεμάχια, μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων.

Πρόταση προς τον Υπουργό Οικονομικών ώστε όσες ιδιοκτησίες βρίσκονται μέσα σε υπό ολοκλήρωση πολεοδομικά σχέδια να φορολογούνται ως αγροτεμάχια, μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων, κατέθεσε η Μίκα Ιατρίδη. Η πρόταση αυτή προέκυψε από το γεγονός ότι το άρθρο 2 της Υ.Α. αριθμ. 57732 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2375/Β/2021) έχει βρει χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων σε ιδιαίτερη θέση.

Με βάση εκτιμήσεις, οι ιδιοκτήτες αυτοί δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους επειδή τα Σχέδια Πόλης δεν έχουν ολοκληρωθεί, με συνέπεια η αρτιότητα των αγροτεμαχίων αυτών να διέπεται από την εκτός σχεδίου δόμηση, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται ότι από το 2022 οι ιδιοκτήτες αυτοί θα φορολογηθούν με Συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδου  και Τιμές Εκκίνησης του όμορου οικισμού, σαν να κατείχαν δηλαδή γη “εντός σχεδίου”.

Έτσι, με Ερώτηση της προς τον Υπουργό Οικονομικών, η βουλευτής Δωδεκανήσου και Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. προτείνει να μελετηθεί η ακόλουθη ρύθμιση που να προβλέπει τη φορολόγηση όσων ιδιοκτησιών είναι μέσα σε υπό ολοκλήρωση πολεοδομικά σχέδια ως αγροτεμάχια, ειδικότερα «Για όσες ιδιοκτησίες εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού φορολογητέας αξίας σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ αριθμ. 57732 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2375/Β/2021) και δεν βρίσκονται εντός ορίων οικισμού ή εντός σχεδίου πόλης, ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας τους θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση της ως άνω ΥΑ».

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Ζητήματα φορολόγησης αγροτεμαχίων εκτός Σχεδίου Πόλεως με τιμές εκκίνησης και Συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδου κατά το αντικειμενικό σύστημα.


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με το άρθρο 2 της ΥΑ αριθμ. 57732 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2375/Β/2021) του Υπουργού Οικονομικών επεκτείνεται η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού και καθορίζονται οι ζώνες, οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων των περιοχών αυτών, όπως αναφέρονται στους συνημμένους Πίνακες της εν λόγω ΥΑ.

Στην ανωτέρω απόφαση συμπεριλαμβάνεται η ένταξη στο σύστημα ολόκληρων οικισμών οι οποίοι και μέχρι την έκδοση της εν λόγω ΥΑ δεν φορολογούνται κατά το Αντικειμενικό Σύστημα. Ωστόσο η χωροθέτηση των οικισμών στην απόφαση αυτή έγινε με βάση τον υπερκείμενο πολεοδομικό σχεδιασμό, δηλαδή τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, χωρίς να διασταυρωθεί αν ολόκληρες οι προς ένταξη περιοχές περιλαμβάνουν «εντός σχεδίου» ή εντός ορίου οικισμών γης.

Μάλιστα, χαρακτηριστικά, στις προς ένταξη περιοχές περιλαμβάνονται αγροτεμάχια εκτός σχεδίου τα οποία στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο είναι μεν χαρακτηρισμένα να διατεθούν προς οικιστική χρήση, ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι αρμόδιοι Δήμοι δεν έχουν δρομολογήσει ή ολοκληρώσει ρυμοτομικά σχέδια με επέκταση του σχεδίου πόλης των οικισμών αυτών.

Συνεπώς, υπάρχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων οι οποίοι φαίνεται να βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, μη μπορώντας να αξιοποιήσουν την περιουσία τους λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των Σχεδίων Πόλης, με συνέπεια η αρτιότητα των αγροτεμαχίων αυτών να διέπεται από την εκτός σχεδίου δόμηση, ενώ την ίδια στιγμή οι ιδιοκτήτες αυτοί αναμένεται να φορολογηθούν με Συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδου και Τιμές Εκκίνησης του όμορου οικισμού, σαν να κατείχαν δηλαδή γη “εντός σχεδίου”.

Επιπλέον, έχει επισημανθεί και το εξής. Όλες οι ιδιοκτησίες αυτές οι οποίες είναι εκτός σχεδίου, αν και όποτε ενταχθούν σε σχέδιο πόλης θα υποχρεωθούν βάσει πράξεων αναλογισμού σε εισφορά σε γη (και σε χρήμα) με συνέπεια η αξιοποιήσιμη επιφάνεια των ιδιοκτησιών να είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή που επί χρόνια το Υπουργείο Οικονομικών θα φορολογεί.

Για παράδειγμα, η κυκλική ζώνη της ΔΚ Κοσκινού της ΔΕ Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου (Κυκλική 16446) με Τ.Ε. 1500€ και ΣΑΟ 0,50 περιλαμβάνει κατά 35% τον υφιστάμενο οικισμό με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και δυνατότητα οικοδόμησης με συντελεστή δόμησης 0,50, ενώ το υπόλοιπο 65% περιλαμβάνει εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες οι οποίες βρίσκονται εδώ και περίπου 30 χρόνια “προς ένταξη” με συνέπεια να μην είναι οικοδομήσιμες, παρά μόνον με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης (αρτιότητα στα 4.000τμ και δόμηση 200τμ). Συνεπώς μια ιδιοκτησία 1500τμ δεν είναι άρτια, δεν είναι οικοδομήσιμη, όταν θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλης θα απομειωθεί μέσω εισφοράς σε γη κατά ένα ποσοστό 20-30%, αλλά θα φορολογηθεί με Τιμή Εκκίνησης 1500 και ΣΑΟ 0,5 (σαν να μπορούσε δηλαδή να δομηθεί με 750τμ).

Επειδή είναι αντιληπτό ότι η επανεξέταση των ζωνών για τη διόρθωση των στρεβλώσεων αυτών είναι δυσχερής και επίπονη διαδικασία, προτείνεται να προστεθεί στις μεταβατικές διατάξεις επικείμενου νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών διάταξη που να προβλέπει φορολόγηση όσον ιδιοκτησιών είναι εκτός σχεδίου ως αγροτεμάχια, ειδικότερα, «Για όσες ιδιοκτησίες εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού φορολογητέας αξίας σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ αριθμ. 57732 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2375/Β/2021) και δεν βρίσκονται εντός ορίων οικισμού ή εντός σχεδίου πόλης, ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας τους θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση της ως άνω ΥΑ».


Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση αυτής της ιδιαίτερης κατάστασης και αν θα ήταν δυνατόν να ληφθεί μέριμνα για τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες, με την υιοθέτηση της παραπάνω ρύθμισης, ή με όποιαν άλλη σχετική ρύθμιση που θα μπορούσε να δώσει βιώσιμη λύση στο ζήτημα.

 

Η ερωτώσα Βουλευτής

Μίκα Ιατρίδη