Μίκα Ιατρίδη: «Θετική η νέα τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας για την εποχική εργασία και την επιδότηση ανεργίας, απαραίτητη η αναβάθμιση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου και Λέρου».


 

Μίκα Ιατρίδη: «Θετική η νέα τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας για την εποχική εργασία και την επιδότηση ανεργίας, απαραίτητη η αναβάθμιση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου και Λέρου».

Πολύ θετική χαρακτήρισε η Μίκα Ιατρίδη τη νέα τροπολογία 1220-96/15-2-2022 που αφορά στην εποχική εργασία και η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση».

Η Βουλευτής Δωδεκανήσου  τόνισε, στην ομιλία της επί του νομοσχεδίου, η οποία κατατέθηκε στα πρακτικά της Βουλής, ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση διευρύνεται η έννοια της εποχικότητας, ειδικά για το έτος 2021, και διευκολύνεται κατά αυτόν τον τρόπο και η επιδότηση ανεργίας.

Έτσι, σημείωσε η Μίκα Ιατρίδη, σύμφωνα με την τροπολογία ορίζεται ότι εποχιακή θεωρείται η επιχείρηση όταν για το χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους που δεν υπάρχει αιχμή απασχολεί προσωπικό που δεν υπερβαίνει το 27% του μέσου όρου του προσωπικού που απασχολεί κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς της, αντί του 25% που είναι η γενική διάταξη, με αποτέλεσμα να μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν την ευνοϊκή διάταξη περισσότερες επιχειρήσεις και περισσότεροι εργαζόμενοι.

Στη συνέχεια, η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. αναφέρθηκε στις υπόλοιπες θετικές διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως η χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας με οφειλές έως 100 ευρώ στον ΕΦΚΑ, η κατάργηση προεγγραφής μη μισθωτών στον ΕΦΚΑ με την έναρξη δραστηριότητας, η άδεια 10 ημερών μετ’ αποδοχών στους γονείς για σπάνια νοσήματα των παιδιών και την επιλογή ασφαλιστικού φορέα για ασφαλισμένους με διπλή ιδιότητα.

Η Μίκα Ιατρίδη, απευθυνόμενη στον Υπουργό Εργασίας, πρότεινε να μελετηθεί η δυνατότητα να αναβαθμιστούν σε Τοπικές Διευθύνσεις το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου και το αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Λέρου, με την αντίστοιχη ενίσχυση των αρμοδιοτήτων τους, με δεδομένο ότι υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό και η αντίστοιχη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμός.

Στο ίδιο πλαίσιο η Βουλευτής Δωδεκανήσου σημείωσε ότι θα πρέπει να μελετηθεί και η ενίσχυση των ΠΕΚΑ με προσωπικό, λόγω της νησιωτικότητας, και να εξεταστεί η δυνατότητα να δοθεί στους υπαλλήλους των ΠΕΚΑ το ελεγκτικό επίδομα που χορηγείται σε άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου.