ΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: "Η υγεία είναι το ύψιστο αγαθό! Προχωράμε, χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους για παροχές υγείας που δικαιούμαστε όλες και όλοι."
 Στην ομιλία μου για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας:

- Αναφέρθηκα στη δημιουργία του θεσμού του προσωπικού ιατρού.

- Στην αναβάθμιση και τη σημασία μιας ολοκληρωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

- Στο γεγονός ότι τα νησιά μας περιλαμβάνονται στις περιοχές που χρειάζονται πρόσθετη ενίσχυση.

- Τόνισα την ανάγκη να δοθούν κίνητρα σε όλες τις ειδικότητες των γιατρών για να έρθουν να υπηρετήσουν στα νησιά μας.

- Ζήτησα τη στελέχωση των νοσοκομείων και των δομών υγείας του Νομού μας.

Η υγεία είναι το ύψιστο αγαθό! Προχωράμε, χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους για παροχές υγείας που δικαιούμαστε όλες και όλοι.