Η ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικου κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολογιο! Η ομιλία μου στο σημερινό νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης!

 

Ένα σημαντικό βήμα για τη μετάπτωση του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο έγινε σήμερα.

Στην ομιλία μου στη Βουλή για το Νομοσχέδιο "Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας [...] και λοιπές διατάξεις", επισήμανα, μεταξύ άλλων, ότι:
🔹️Διασφαλίζεται ο εκσυγχρονισμός των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω-Λέρου, κατοχυρώνονται τα κτηματολογικά δεδομένα  και διασφαλίζονται  τα υφιστάμενα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών.
🔹️Αποφεύγεται η νέα καταγραφή των δικαιωμάτων χωρίς γραφειοκρατικές περιπέτειες και νέες δηλώσεις.
🔹️Για τη δημιουργία των  κτηματολογικών διαγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη  τα ατομικά διαγράμματα και η προσαρμογή των ορίων σύμφωνα με την υλοποιημένη υφιστάμενη κατάσταση.

Επιπλέον, με βάση τις προτάσεις των επιστημονικών φορέων και των ενώσεων του νομού μας, ζήτησα:

📍Την κατάργηση του Κτηματολογικού Δικαστή και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Διευθυντή του Κτηματολογίου. 
📍Να καταργηθεί η υποχρέωση για ενημέρωση οικοδομής και οι σχετικές  εκκρεμείς αιτήσεις να τίθενται στο αρχείο και να μην διεκπεραιώνονται.
📍Τα συναρμόδια Υπουργεία να δώσουν λύση σχετικά με το άρθρο 3 του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου και ο καθορισμός του αιγιαλού να εφαρμόζεται όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ώστε να σταματήσει η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία των ιδιοκτητών ακινήτων.