ΟΜΙΛΙΕΣΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2020


Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ξεκινάμε σήμερα στην Επιτροπή μας τη συζήτηση του κορυφαίου νομοθετήματος της χώρας μας, τον Προϋπολογισμό του 2020.
Του νομοθετήματος εκείνου το οποίο αποτυπώνει τις προθέσεις της Κυβέρνησης, τις πολιτικές της προτεραιότητες, τη γενική κατεύθυνση στην οποία σκοπεύει να κινηθεί τον επόμενο χρόνο. Με τον Προϋπολογισμό, κάθε χρόνο, η οποιαδήποτε Κυβέρνηση στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα, τόσο στο εσωτερικό, όσο και το εξωτερικό της χώρας.

Στο εσωτερικό, καθιστά σαφές στους Έλληνες και τις Ελληνίδες το πως σκοπεύει να κινηθεί οικονομικά. Είναι προφανές ότι η ανάγνωση του Προϋπολογισμού, δεν αφορά μόνο το Κράτος και στο σχεδιασμό των πολιτικών του. Αφορά, πρώτα και κατά κύριο λόγο, και το σχεδιασμό των οικονομικών του κάθε Έλληνα, της κάθε Ελληνίδας. Αφορά το σχεδιασμό των οικογενειών, των επιχειρήσεων, του τραπεζικού μας συστήματος και της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αποτελεί, ο Προϋπολογισμός, σημείο αναφοράς για όλες και όλους, ένα σημείο για το τι πρέπει να περιμένουμε τον επόμενο χρόνο. Στο εξωτερικό, ο Προϋπολογισμός καθιστά σαφές στις αγορές, τους επενδυτές, στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οικονομικό σχέδιο της Κυβέρνησης, τις πολιτικές που αναμένεται να εφαρμόσει.

Αφορά, ουσιαστικά, τον επηρεασμό όλων αυτών των παραγόντων, οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζουν και το εσωτερικό της χώρας, το ευρύτερο οικονομικό κλίμα της.
Τα επισημαίνω όλα αυτά, γιατί ο Προϋπολογισμός αναφέρεται σε νούμερα, προφανώς, και εκτιμήσεις, αλλά είναι δεδομένο ότι οι επιπτώσεις του είναι καθοριστικές σε όλο τα φάσμα δραστηριοτήτων της οικονομίας, της κοινωνίας, της ίδιας της ζωής των ανθρώπων μιας χώρας.

Αυτή είναι η σημασία του και αυτή τη σημασία καλούμαστε να αναδείξουμε και εμείς σήμερα, όπως και στις υπόλοιπες συνεδριάσεις μας στην Επιτροπή Οικονομικών και την Ολομέλεια.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Έχω την τιμή να είμαι Ειδική Εισηγήτρια της Ν.Δ. στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2020. Στην αντίστοιχη συζήτησή μας για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού, πριν ένα μήνα περίπου, είχα τονίσει ότι πρόκειται για έναν Προϋπολογισμό, ο οποίος θα λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και έγινε.

Αποδεικνύεται, δηλαδή, ότι όταν υπάρχει σωστή προετοιμασία, ρεαλιστική προσέγγιση και γνώση των προβλημάτων της οικονομίας μας, θα υπάρξει και συνεννόηση και συμφωνία με τους ευρωπαίους εταίρους μας. Σε όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί, για μια ακόμη φορά, ότι η χώρα μας βγήκε με επιτυχία στις αγορές και μάλιστα για πρώτη φορά με αρνητικό επιτόκιο στην πρόσφατη δημοπρασία, εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους. Αντίστοιχα για το δεκαετές ομόλογο του ελληνικού δημοσίου, προέκυψε και το ιστορικό χαμηλό επιτόκιο του 1,5%.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τον Προϋπολογισμό του 2020, γίνεται πράξη η δέσμευση της Κυβέρνησης να περιορίσει τους φόρους, να διευρύνει τη φορολογική βάση και να ανατρέψει το κλίμα αποεπένδυσης το οποίο είχε προκύψει με τη σκληρή περιοριστική πολιτική που είχε ασκήσει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ύψους 11,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον, δίνονται περισσότερα φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις, τα οποία σε συνδυασμό με όσα έχουν ψηφιστεί το καλοκαίρι, βάζουν μπροστά τη «μηχανή» της οικονομίας μας. Για εμάς, τους Βουλευτές που στηρίζουμε αυτή την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι σημαντικό να βλέπουμε στον Προϋπολογισμό όσα είχαν γραφτεί και παρουσιαστεί στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Όπως ανέφερα και πριν, οι προβλέψεις του Προϋπολογισμού μας αφορούν όλους. Αφορούν στις οικογένειες που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, αφορούν στην υπογεννητικότητα που αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για το ελληνικό έθνος, αφορούν στις επιχειρήσεις, στην ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Αφορούν και στην Περιφέρεια με την αναδιάρθρωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η αναδιάρθρωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων πιστεύω ότι είναι από τα κομβικά σημεία του παρόντος Προϋπολογισμού. Το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι αυτό που χρηματοδοτεί την ανάπτυξη της χώρας, είναι αυτό που συμβάλει στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζει την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας σε μακροχρόνια βάση. Για το 2020, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6.750.000.000€.

Πως μεταφράζεται στην πράξη η συγκεκριμένη πολιτική; Είναι προφανές ότι τα ποσά αυτά αναμένεται να κατευθυνθούν σε πολιτικές που έχουμε ανάγκη, σε πολιτικές που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Ενδεικτικά να αναφέρω τις δράσεις που αναβαθμίζουν τις δημόσιες υποδομές, την υγεία, την εκπαίδευση, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, την ενέργεια και το περιβάλλον. Περεταίρω, προωθείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης και στηρίζονται αναγκαίες δομές κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Το είπαμε και στη συζήτηση στην Επιτροπή, το Υπουργείο Οικονομικών ενίσχυσε το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων με μεταφορά 250 εκατομμυρίων ευρώ από το εθνικό σκέλος στο συγχρηματοδοτούμενο. Ενισχύονται έτσι, τα αναμενόμενα αναπτυξιακά οφέλη, λόγω του υψηλότερου πολλαπλασιαστή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, δημιουργώντας δημοσιονομικό όφελος, περί τα 170 εκατομμύρια ευρώ.

Εν κατακλείδι, το συνολικό ποσό των 6.750.000.000€ αντιπροσωπεύει το 3,4% του ΑΕΠ της χώρας και χωρίζεται σε 6.000.000.000€ για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και σε 750.000.000€ για τα έργα από αμιγώς εθνικούς πόρους. Γιατί επιλέξαμε αυτήν την πολιτική; Γιατί στοχεύουμε στην απορρόφηση των πόρων, ώστε να εξασφαλιστεί η εισροή της αναλογούσας συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο στόχος αυτός θα ενισχύσει την προώθηση της αναπτυξιακής πολιτικής και θα επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Σημειώνω εδώ ότι από τα 6.000.000.000€, τα 4,2 δισ. Ευρώ αφορούν σε έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2014-2020 και τα 1,7 δισ. Ευρώ σε λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Ουσιαστικά, με την αλλαγή στην προσέγγιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στοχεύουμε στην πλήρη υλοποίηση του, γιατί θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στην προσπάθεια μας για την ουσιαστική ανάπτυξη. Είναι και αυτή, μια απάντηση στην πολιτική των υπερβολικών πλεονασμάτων που επεδίωξε ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς βέβαια να τα ονομάζει «ματωμένα».

Θα ήθελα εδώ να εξηγήσω και τι σημαίνει στην πράξη υλοποίηση του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, έτσι όπως την προωθεί η Κυβέρνηση μας και ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι πιστώσεις για τις άγονες γραμμές. Όπως γνωρίζετε, η απρόσκοπτη συγκοινωνία των μικρών νησιών με τα μεγαλύτερα νησιά και με την ηπειρωτική Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση μας.

Μέχρι πρότινος, οι πιστώσεις για τις άγονες γραμμές δίνονταν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και, πριν την κατάργηση του, και από τις αντίστοιχες πιστώσεις του Υπουργείου Αιγαίου.
Θα μπορούσε να πει κανείς εδώ ότι τότε δεν υπήρχε ένα συνεκτικό σχέδιο για τη χρηματοδότηση των άγονων γραμμών.

Ωστόσο, σήμερα, ήδη έχει ανακοινωθεί αύξηση κατά 45% των πιστώσεων για τις άγονες γραμμές, ωστόσο αυτό που έχει σημασία για τους νησιώτες είναι ότι από φέτος η χρηματοδότηση των άγονων γραμμών εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με άλλα λόγια οι άγονες γραμμές χρηματοδοτούνται ως επαναλαμβανόμενη δράση για τα επόμενα έτη, με διασφαλισμένους πόρους από το Πρόγραμμα.

Μπορεί να γίνει έτσι, καλύτερος σχεδιασμός των δρομολογίων της άγονης γραμμής και, βέβαια, να υπάρχει καλύτερη και ποιοτικότερη μεταφορά, όλον το χρόνο, με αντίστοιχης ποιότητας πλοία. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται ουσιαστική αναπτυξιακή πολιτική για τα νησιά μας και αντιμετωπίζονται χρόνια ζητήματα ανάπτυξης που αφορούν τη νησιωτική χώρα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στις επόμενες συνεδριάσεις και στην Ολομέλεια, θα έχουμε τη δυνατότητα να επεκταθούμε και περισσότερο στα ζητήματα του Προϋπολογισμού και να συζητήσουμε και για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και για τα άλλα Υπουργεία. Η ουσία, κατά την άποψή μου, ωστόσο, έγκειται στο εξής. Ο πρώτος Προϋπολογισμός της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και της Ν.Δ. είναι ένας προϋπολογισμός ευθύνης, ένας προϋπολογισμός συνέπειας, ένα προϋπολογισμός προοπτικής.

Είναι ένας προϋπολογισμός με ανάπτυξη για όλους, ακριβώς όπως δεσμευτήκαμε, πριν από τις εκλογές, απέναντι στον ελληνικό λαό.

Σας ευχαριστώ πολύ.ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
20.07.2019


Η Μίκα Ιατρίδη στην πρώτη της ομιλία από το βήμα της Βουλής ευχαρίστησε τους συμπατριώτες και τις συμπατριώτισσες της που την τίμησαν με την ψήφο τους:
«Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους συμπατριώτες και τις συμπατριώτισσες μου για την τιμή που μου έκαναν να μου εμπιστευτούν την εκπροσώπησή τους στη Βουλή των Ελλήνων.
Όπως πάντα θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για τον τόπο που αγαπώ, για όλες τις Δωδεκανήσιες και όλους τους Δωδεκανήσιους.
Με πολλή δουλειά και όρεξη θα ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού».

«Στην επόμενη τετραετία είμαι σίγουρη ότι με πολλή δουλειά και όρεξη η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης και εμείς θα ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη που απλόχερα μας χάρισε ο ελληνικός λαός στις εκλογές της 7ης Ιουλίου», τόνισε η Μίκα Ιατρίδη στη συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.
Στην πρώτη ομιλία της, η βουλευτής Δωδεκανήσου ευχαρίστησε τους συμπατριώτες και συμπατριώτισσες της που την τίμησαν με την ψήφο τους και σκιαγράφησε έξι βασικές τομείς που καλείται να χειριστεί η Κυβέρνηση, το μεταναστευτικό, τον τουρισμό, την υγεία, τις υποδομές, την αλιεία και το φορολογικό πλαίσιο των νησιών.
Ήδη, η Κυβέρνηση, σημείωσε η Μίκα Ιατρίδη έχει ξεκινήσει με γοργά βήματα να αντιμετωπίζει τα περισσότερα ζητήματα, όπως στο μεταναστευτικό και την υγεία, ενώ για τις υποδομές ανακοινώθηκε η ενεργειακή αυτονόμηση των νησιών με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η βουλευτής Δωδεκανήσου επεσήμανε ακόμη ότι «η εδαφική ασυνέχεια κάνει αντικειμενικά δύσκολη την εφαρμογή της αναπτυξιακής νησιωτικής πολιτικής. Γι’ αυτό χρειάζεται σεβασμός στις ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού, αλλά και μία ολιστική προσέγγιση του νησιωτικού χώρου».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία η Μίκα Ιατρίδη σημείωσε ότι «στην εσχατιά του Αιγαίου, μια ανάσα από τους εξ ανατολών γείτονές μας, ένας εύρωστος οικονομικά νησιωτικός χώρος, με ανθρώπους που δουλεύουν και δημιουργούν για αυτούς και τα παιδιά τους με ασφάλεια και σιγουριά, είναι η εικόνα μιας πραγματικά ισχυρής Ελλάδας, με ισχυρά σύνορα, γιατί τα σύνορα της κάθε χώρας είναι οι πολίτες της».

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας:
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα κατ’ αρχάς να ευχηθώ σε όλες και όλους «καλή επιτυχία» στο δύσκολο έργο που μας έταξε ο ελληνικός λαός από όποια θέση κι αν βρισκόμαστε.
Θα ήθελα ακόμα από αυτό το Βήμα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συμπατριώτες και τις συμπατριώτισσες μου για την τιμή που μου έκαναν να μου εμπιστευτούν την εκπροσώπησή τους στη Βουλή των Ελλήνων. Όπως πάντα θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για τον τόπο που αγαπώ, για όλες τις Δωδεκανήσιες και όλους τους Δωδεκανήσιους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την ψήφο τους στις εκλογές της 7ης Ιουλίου οι πολίτες έδωσαν σαφή και αυτοδύναμη εντολή στη Νέα Δημοκρατία να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται να απαντήσει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα σε μία δύσκολη χρονικά συγκυρία, σε μία περίοδο στην οποία ο ελληνικός λαός έχει μεγάλες προσδοκίες να δει τους κόπους του και τις θυσίες του να ανταμείβονται.
Το αποτέλεσμα των εκλογών έδειξε με τον πιο απόλυτο τρόπο ότι οι πολίτες επιθυμούν γοργά βήματα, άμεσες αντιδράσεις και πολλή δουλειά από όλους μας. Ήδη, από την πρώτη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβαν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, έδειξαν στους πολίτες ότι και προετοιμασία υπήρχε και άμεσες αντιδράσεις και γοργά βήματα.
Ήδη από τις πρώτες στιγμές μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, ήταν γνωστές οι βασικές πρωτοβουλίες και ενέργειές της στη βάση του προγράμματος που καταθέσαμε στην κρίση του ελληνικού λαού πριν τις εκλογές. Και από την ανάγνωση των Προγραμματικών Δηλώσεων από τον κύριο Πρωθυπουργό, αλλά και τους Υπουργούς, είναι ξεκάθαρο ότι όσες δεσμεύσεις αναλάβαμε απέναντι στον ελληνικό λαό θα τις εκπληρώσουμε στο ακέραιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Βουλευτής Δωδεκανήσου θα ήθελα να εστιάσω στα νησιά του Αιγαίου, γιατί από τα νησιά μας ξεκινά η Ελλάδα μας.
Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει και αντιμετώπιζε επί πολλά χρόνια ο νησιωτικός χώρος είναι η εδαφική ασυνέχεια. Αυτή η εδαφική ασυνέχεια κάνει αντικειμενικά δύσκολη την εφαρμογή της αναπτυξιακής νησιωτικής πολιτικής. Γι’ αυτό χρειάζεται σεβασμός στις ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού, αλλά και μία ολιστική προσέγγιση του νησιωτικού χώρου.
Κατά την άποψή μου, η προηγούμενη Κυβέρνηση στη ρητορική της, αλλά και στην πολιτική της, είχε επιλέξει –ειδικά τα πρώτα χρόνια της- να διαχωρίσει τα νησιά σε μεγάλα και μικρά, σε πλούσια και φτωχά, σε τουριστικά και μη τουριστικά.
Όμως, αυτή η προσέγγιση ήταν ξεκάθαρα διχαστική, ξεκάθαρα άδικη. Δεν θα επεκταθώ, όμως, παραπάνω αφού και οι ίδιοι οι νησιώτες και οι νησιώτισσες έδωσαν τη δική τους απάντηση στις εκλογές της 7ης Ιουλίου και είμαστε εδώ για να κοιτάμε μπροστά και όχι πίσω.
Για μας τους Βουλευτές της Συμπολίτευσης και την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και είναι συγκεκριμένες.
Πρώτον, έχουμε την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος. Είναι ένα ζήτημα το οποίο την τελευταία περίοδο έχει οξυνθεί δραματικά. Ήδη έχουμε λάβει επιστολές αγωνίας από τη Λέρο, μια και εκεί το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει ξεπεράσει τα όριά του, όπως συμβαίνει άλλωστε στην Κω, τη Σάμο και τη Λέσβο.
Και είναι θετικό και πάρα πολύ σημαντικό ότι ήδη οι αρμόδιοι Υπουργοί έχουν κινητοποιηθεί άμεσα, ώστε η χώρα μας να σταματήσει να δίνει την εντύπωση ότι δεν έχει θαλάσσια σύνορα και έχει ανακοινωθεί η επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου και μία σειρά σημαντικών μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος, όπως ακούσαμε προ λίγου.
Πιστεύω ότι οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησής μας και το σχέδιο που ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό θα δώσουν αποτελέσματα.
Δεύτερο είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία και έχει στηρίξει τη χώρα μας αυτή τη δύσκολη περίοδο. Για μας τους νησιώτες ο τουρισμός πρέπει να έχει στόχο την ποιοτική παροχή υπηρεσιών σε τιμές ανταγωνιστικές σε σχέση με τις άλλες χώρες.
Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τη μείωση των φόρων, κάτι που έχει ανακοινωθεί ήδη από την Κυβέρνηση, αλλά κι από ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, ένα σχέδιο το οποίο θα αναδεικνύει τον θεματικό τουρισμό και θα προωθεί τα πλεονεκτήματα της χώρας, τα οποία μπορούν να προσελκύσουν πληθώρα επισκεπτών.
Το τρίτο είναι η υγεία. Αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Ήδη η Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν οι προσλήψεις στον κρίσιμο τομέα της υγείας, μια και τα νησιά μας ταλαιπωρούνται διαχρονικά από τις ελλείψεις, ειδικά σε προσωπικό.
Τέταρτο θέμα είναι οι υποδομές. Μολονότι οι περιφερειακές αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους έχουν προχωρήσει και ολοκληρώσει έργα, είναι δεδομένο ότι τα νησιά μας θα πρέπει να ενισχυθούν με την εφαρμογή ενός ενιαίου εθνικού σχεδίου υποδομών. Κανένα νησί δεν πρέπει να μείνει πίσω. Κανένα νησί δεν πρέπει να μείνει μόνο του.
Ένα πρώτο δείγμα της ολιστικής μας προσέγγισης είναι και η δέσμευση της Κυβέρνησής μας να κάνουμε τα νησιά μας ενεργειακά αυτόνομα, με την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Το πέμπτο είναι η αλιεία. Αναφέρομαι ξεχωριστά σ’ αυτόν τον τομέα, γιατί υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, στα οποία θα πρέπει να δοθούν λύσεις. Και αυτό γιατί η αλιεία αποτελεί όχι μόνο πηγή εισοδήματος για τους νησιώτες, αλλά και γιατί οι σωστές πολιτικές εξασφαλίζουν τόσο το εισόδημα, όσο και την απαραίτητη μακροβιότητα τον αλιευμάτων. Ήδη έχουμε υπομνήματα από την Κάλυμνο για μια σειρά από θέματα, στα οποία η Κυβέρνηση -είμαι σίγουρη- θα δώσει απάντηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Έκτον, να γίνει προσπάθεια για την επαναφορά του καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά μας. Πιστεύω ότι παραμένει ζωτικής σημασίας ζήτημα για τα νησιά μας, για όλα τα νησιά μας, όχι μόνο για αυτά που δέχονται τις μεταναστευτικές ροές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ακόμα πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσα να πω για τα νησιά. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άμεσα έχει ξεκινήσει να αντιμετωπίζει τα ζητήματα που απασχολούν τους νησιώτες.
Στην εσχατιά του Αιγαίου, μια ανάσα από τους εξ ανατολών γείτονές μας, ένας εύρωστος οικονομικά νησιωτικός χώρος, με ανθρώπους που δουλεύουν και δημιουργούν για αυτούς και τα παιδιά τους με ασφάλεια και σιγουριά, είναι η εικόνα μιας πραγματικά ισχυρής Ελλάδας, με ισχυρά σύνορα, γιατί τα σύνορα της κάθε χώρας είναι οι πολίτες της.
Στην επόμενη τετραετία είμαι σίγουρη ότι με πολλή δουλειά και όρεξη η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης και εμείς θα ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη που απλόχερα μας χάρισε ο ελληνικός λαός στις εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.